Parking  |  Tickets  |  Join

Cart

Calendar

E.g., Wednesday, August 15 2018
E.g., Wednesday, August 15 2018

November 27, 2018

4 Mondays, November 26 – December 17, 2018, 9 – 10 a.m. or 10:30 – 11:30 a.m. or 5:30 – 6:30 p.m.
4 Tuesdays, November 27 – December 18, 2018, 8 – 9 a.m. or 9:30 – 10:30 a.m. or 6 – 7 p.m.
4 Thursdays, November 29 – December 20, 2018, 9 – 10 a.m. or 10:30 – 11:30 a.m. or 6 – 7 p.m.

$79.20/$99

Adult Education
Wellness & Fitness
Yoga

November 29, 2018

4 Mondays, November 26 – December 17, 2018, 9 – 10 a.m. or 10:30 – 11:30 a.m. or 5:30 – 6:30 p.m.
4 Tuesdays, November 27 – December 18, 2018, 8 – 9 a.m. or 9:30 – 10:30 a.m. or 6 – 7 p.m.
4 Thursdays, November 29 – December 20, 2018, 9 – 10 a.m. or 10:30 – 11:30 a.m. or 6 – 7 p.m.

$79.20/$99

Adult Education
Wellness & Fitness
Yoga

November 30, 2018

Friday, August 17, 2018
Friday, September 28, 2018
Friday, October 12, 2018
Friday, November 30, 2018
5:30 – 8:30 p.m.

$40/$50 (includes materials fee) per class

Youth Programs

December 1, 2018

Saturday, December 1,
Sunday, December 9,
or Sunday, December 15, 2018
9:30 – 11 a.m. or 1 – 2:30 p.m.

$19.20/$24 per child

Family Programs
Weekend Family Classes

December 2, 2018

December 4, 2018

December 6, 2018

December 8, 2018

December 9, 2018

Saturday, December 1,
Sunday, December 9,
or Sunday, December 15, 2018
9:30 – 11 a.m. or 1 – 2:30 p.m.

$19.20/$24 per child

Family Programs
Weekend Family Classes

December 12, 2018

Pages